Category: Tâm linh

mơ thấy vịt
Nằm mơ thấy chó dí
cách thắp hương cho người mới mất
Bướm nâu bay vào nhà là điềm gì